Catalogus:

Grafiek & 3D materialen


Etsen, lino-en houtsnede vallen onder de druktechnieken en zijn onder te verdelen in diepdruk en hoogdruk

Hoogdruk is de oudste druktechniek; de meest gangbare zijn houtsnede, linosnede en houtgravure.

Het principe van hoogdruk is eenvoudig: In een houtblok snijdt men delen weg, de hooggelegen delen van het blok worden voorzien van inkt en worden afgedrukt. De weggesneden gedeelten zijn niet zichtbaar op de afdruk. Bij linoleum gebeurt hetzelfde als bij hout met het verschil dat het oppervlak waarin gesneden wordt zachter is. Etsen is een vorm van diepdruk; hierbij etst of graveert men lijnen in een koperen of zinken plaat.

De schilder gebruikt het platte vlak om ruimte te suggereren, de beeldhouwer en keramist maken gebruik van de ruimte zelf

Beeldhouwers gebruiken hiervoor hout en steen terwijl de keramist vooral klei en gips gebruikt. Over het algemeen werden beeldhouwers in de vroege geschiedenis minder hoog aangeslagen dan schilders totdat er in latere eeuwen, onder Italiaanse invloed, meer waardering voor dit ambacht ontstond. Mede dankzij de toenemende belangstelling van de laatste jaren is ook deze kunstvorm weer volop in gebruik.